Delphin Spa Klor Tabs 20 g

26,90 sis ALV

Spa Chlorine Tabs 20 g veden pitkäkestoiseen desinfiointiin.

Suositeltu pH-arvo: 7,0–7,4. Suositeltu kloorin määrä desinfioinnin jälkeen: 1,0–3,0 mg/l. Varmista kloorilla tehtävän perusdesinfioinnin yhteydessä, että ulkoporealtaan pH-arvo ja kloorin määrä vastaavat suosituksia. Seuraavat annostusohjeet ovat viitteellisiä, ja niitä on ehkä muutettava allasveden arvojen mukaan. Käytä pH-arvojen ja kloorin määrän mittaamiseen testiliuskoja.

Annostus: Pitkäkestoiseen desinfiointiin. Lisää 1–5 tablettia annostelijaan (Spa Chlorine/Bromine), säädä annostelijan aukkoa niin, että sisään pääsee riittävästi vettä ja kloorin määrä saavuttaa suositellun raja-arvon. Lisää tarvittaessa annostelijaan uusia tabletteja. Poista annostelija vedestä aina ennen kylpyä. Pitkäkestoisen desinfioinnin lisäksi allasvesi tarvitsee säännöllisen, vähintään kahden viikon välein Spa Chlorine- tai Spa Shock -desinfiointiaineilla tehtävän shokkikloorauksen.

Käyttö: Lisää Spa Chlorine Tabs -tabletit annostelijaan. Varoitus! Älä käytä ainetta muiden kemikaalien kanssa. Tablettien liuetessa voi syntyä vaarallisia kaasuja (klooria). Ulkoporealtaalle tarkoitettujen aineiden täydentävä käyttö on kuitenkin sallittua.

Tuotekuvaus: Kiinteitä tabletteja. Käyttötarkoitus: allasveden desinfiointi. Ensiapu: Myrkytysoireet voivat ilmaantua vasta usean tunnin kuluttua. Tämän vuoksi lääkärinvalvonnan tulee jatkua vähintään 48 tuntia onnettomuuden jälkeen. Altistus hengitysteitse: Huolehdi raittiin ilman saannista. Jos altistus aiheuttaa ärsytysoireita, ota yhteyttä lääkäriin. Altistus ihon kautta: Ihokosketus ei yleensä aiheuta ärsytystä. Altistus silmien kautta: Huuhtele avoimia silmiä juoksevalla vedellä usean minuutin ajan. Jos ärsytysoireet jatkuvat, ota yhteyttä lääkäriin. Altistus nieltynä: Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin. Ympäristövaikutukset: Vesiympäristölle mahdollisesti haitallinen. Ainetta ei saa joutua pohjaveteen, vesistöihin eikä viemäriverkkoon. Pienikin määrä ainetta pohjavedessä voi pilata juomaveden. Erittäin myrkyllistä vesieliöille. Säilytys ja kuljetus: Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Kuljetettava ja säilytettävä pystyasennossa, alkuperäisessä tuotepakkauksessa, viileässä ja suojattuna suoralta auringonvalolta. Ota huomioon vaara- ja turvalausekkeet. Jätteen käsittely: Liuota tuote veteen. Neutralisoi liuos natriumtiosulfaattiliuoksella (antikloori), kunnes kloorin määrä on 0 ppm (mg/l). Huuhtele myös tuotepakkaus natriumtiosulfaattiliuoksella (antikloori).